Olle Adolphson-sällskap bildat


Olle Adolphson-sällskapet är en ideell förening som vill uppmärksamma vispoeten Olle Adolphson och hans betydelsefulla konstnärliga gärning. På OAS hemsida finner du samlad information om Olles liv och verk: hans egna visor och texter, andras tolkningar av hans musik, radio- och TV-program samt litteratur och forskning om honom. De informerar också om konserter, föredrag och andra aktiviteter med Olle-tema samt aktuella händelser, såsom nyutgivning av skivor, litteratur, medieproduktion med mera. 
https://olleadolphsonsallskapet.se/